PROJECTS

Akcja w Kato

Wyjątkowy ty­dzień prz­eróżnych akcji w Ka­tow­icach.
Kil­ka osób z tea­mu Steiger Ka­tow­ice plus za­c­na ogólnopol­s­ka ekipa Gen­er­acji Plus poprowadzi ty­dzień pełen kreaty­wnych akcji ulicznych, muzy­ki, sz­tu­ki, warsz­tatów dla Koś­cioła i in­nych. Chcesz do nas dołączyć?
 
Kiedy? 24 - 30 sierp­nia 2020
Gdzie? w Ka­tow­icach