PROJECTS

akcja OdŻyj we Wrocławiu

Ży­cie na uli­cach mi­as­ta za­marło pod­czas epi­demii. Powoli ter­az wracamy do nor­mal­noś­ci. Nic jed­nak nie jest takie samo, jak wcześniej. Nowe cza­sy pobudz­iły ludzi do szuka­nia odpowiedzi jaki jest sens ży­cia. My znamy odpowiedź! Nie chce­my dla siebie zostaw­iać ży­cia, jakie mamy w Jezusie. Wyjdź z nami, aby podzielić się Jezusem z Wrocław­iana­mi!
 
Kiedy? 1 - 30 październi­ka 2020
Gdzie? we Wrocław­iu

 

Więcej in­for­ma­cji już wkrótce!