PROJECTS

Czas na Święta

Kiedy cały świat przy­go­towu­je się do okre­su Świąt, myśląc o prezen­tach i choinkach, chce­my przy­pom­nić im o prawdzi­wym znacze­niu Bożego Nar­o­dzenia, zanosząc nadzieje na nowy rok.